آگهی ویژه (یک هفته)

40,000تومان 7 روز
این آگهی فقط یکبار انجام خواهد شد.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

آگهی ویژه یک ماهه

75,000تومان 30 روز
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 5 آگهی

آگهی ویژه سه ماهه

200,000تومان 90 روز
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 20 آگهی

بنر داخلی

125,000تومان 30 روز
ابعاد بنر 90×728 - زیر توضیحات آگهی - صفحه‌های داخلی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

بنر زیر آگهی

375,000تومان 30 روز
ابعاد بنر 300×300 - ستون چپ - زیر موقعیت روی نقشه - صفحه‌های داخلی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

بنر صفحه اصلی

500,000تومان 30 روز
ابعاد بنر 90×728 - هدر - صفحه اصلی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی