قوانین و مقررات

با تشکر از اینکه مارا درک و همراهی می فرمائید ، ما این حق را داریم که آگهی هایی که شرایط و قوانین ما را نقض می کنند را منتشر نکنیم . آگهی شما باید برای تمامی سنین مناسب باشد و به هیچ نژاد ، مذهب و ملیتی توهین نکند ! توجه داشته باشید که آگهی هایی که شرایط و قوانین ما را نقض کنند بدون اطلاع قبلی حذف خواهند شد !

* اگر محتوا آگهی شما صادقانه نباشد آگهی شما حذف خواهد شد.

* آگهی شما نباید خشن و نژاد پرستانه باشد !

* آگهی شما نباید قوانین کشور را نقض کند !

* خرید و فروش کالاهای غیر مجاز مانند آگهی وام ، ماساژ ، فروش حیوانات وحشی ، اعضای بدن ، ترویج دخانیات ، فروش تفنگ و … ممنوع است.

* هر آگهی ای که احساس شود شوخی و مسخره بازی است حذف خواهد شد .

* از واریز هر گونه بیانه به آگهی دهنده خودداری کنید و حتما به صورت حضوری پس از دریافت کالا اقدام به انتقال وجه به آگهی دهنده کنید.

شما با ارسال آگهی توافق می کنید که تمامی قوانین و شرایط ما را خوانده و پذیرفته اید :

من مسئولیت محتوا آگهی ای را که ارسال می کنم می پذیرم و مدیر وبسایت مسئولیتی در قبال ضرر و زیان من و یا دیگران بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم ندارد .

Privacy Policy

By posting your ad you agree to read and accept all our terms and conditions below

We have the right to publish ads that violate our terms and conditions. Your ad must be suitable for all ages and not insult any race, religion or nationality! Please note that ads that violate our Terms and Conditions will be removed without notice

: By posting you agree that you have read and accepted all our terms and conditions

I accept the responsibility for the content of the ad that I’m posting and the webmaster is not responsible for my or others’ indirect or indirect losses.

: By posting you agree that you have read and accepted all our terms and conditions

.If your ad content is not honest, your ad will be deleted and will not be refunded if you have paid for your ad

.Your ad must not be violent and racist

.Your ad must not violate the laws of the country

.Every ad that feels like a joke and a mockery of the game will be cut off

.If your ad has a problem, we can wait for it to be fixed

.Thank you for your understanding and support